how to create your own web page

De resultaten laten zien dat... 

Beelddenken


Ik dacht altijd dat het normaal was dat ik een plaatje zie als ik ergens aan denk. Neem Parijs. Ik zie Parijs, de IJfeltoren, de straten, gebouwen. Ik herbeleef Parijs. Nooit geweten dat er mensen zijn die bij Parijs werkelijk het woord "Parijs" zien. 
Juist, ik ben een beelddenker!

Wat is beelddenken?
Beelddenken is het denken in beelden, plaatjes en gebeurtenissen, soms gaat dit zelfs gepaard met geluiden, smaak en geuren! Een beelddenken zal wanneer hij of zij iets verteld de gebeurtenis in zijn hoofd opnieuw beleven en dit beeld nauwkeurig vertalen naar een verhaal. Beelddenken of de rechtsgeoriënteerde leerstijl zit, zoals de naam het al zegt, in de rechterkant van de hersenen. Deze kant van de hersenen bevat creativiteit, emotie, ritme, dromen enz. Het is onze gevoelskant. De linkerhersenhelft helpt ons met talen, cijfers, logica, wetenschap, details enz. Onze leerkant. Mensen die denken in beelden denken en handelen voornamelijk vanuit de rechterhersenhelft!

Beelddenken is geen leerprobleem of een "hokje" om in geplaats te worden. Beelddenken is een alternatieve denkwijze en voornamelijk een onderwijsprobleem. Problemen onstaan pas op school, omdat scholen werken vanuit detail naar geheel en alles erg talig is. Juist de kanten die bij een beelddenker niet sterk zijn.  

RT
Het geheime wapen en achilleshiel van de beelddenker 
Beelddenkers werken vanuit het geheel. Ze heben een helicopterview en kunnen zaken en gebeurtenissen van verschillende kanten bekijken. Dit maakt dat ze out of the box kunnen denken en dus met orginele oplossingen kunnen komen. Het huidige bedrijfsleven juist heeft veel behoefte aan deze kwaliteiten! Een beelddenker denkt ongeveer 32! beelden per seconden, een taaldenker daarentegen denkt 2 woorden per seconde. Een beelddenker kan dus naast out of the box ook nog snel denken!
Sterkte punten
Goed in tekenen en knutselen
Brede interesse
Veel fantasie
Intuïtief
Orgineel
Voelen andere mensen goed aan
Goed in nieuwe dingen bedenken
Doorzetter

Zwakke punten
Verhalen gaan van de hak op de tak
Onhandig
Luisteren is lastig
Impulsief
Gedachten voor verwoorden is moeilijk
Moeite met opvolgen van instructies
Moeite met woorden en taal
Slecht gevoel voor tijd (vaak te vroeg of te laat)
beelddenken

Is uw kind een beelddenker?
Vanaf het moment dat uw kind 10 jaar is kunnen we pas echt spreken van beelddenken of taaldenken, omdat tot die leeftijd de leerstijlontwikkeling nog in volle gang is. Wanneer voor het tiende jaar "beelddenken" ontdekt wordt noemt men dit een "risicoleerling" en kan de leerstijl nog gestuurd worden!
Beelddenkers lopen vaak aan tegen woordvindigsproblemen en noemen dingen vaak "dinges" of hebben een eigen benaming voor zaken (rontonde, verderkijker enz), zijn gevoelig voor faalangst en een slecht handschrift.
Natuurlijk is er niet met een checklist te zeggen of uw kind wel of geen beelddenker is. Daar is meer voor nodig, maar het biedt u wel een indicatie.Wanneer u van de onderstaande punten 10 of meer punten kunt aanvinken, is uw kind mogelijk een beelddenker.

Uw kind... 
...is perfectionistisch
...houdt de pen verkeerd vast
...heeft gevoel voor humor
...draagt het liefst zachte stoffen
...heeft veel fantasie
...is een slechte verliezer
...is een laatbloeier
...herinnert gebeurtenissen zeer goed
...denkt zwart/wit

...is impulsief
...is gevoelig voor allergie/astma
...kan goed puzzelen
...vind het fijn om tv te kijken of te gamen
...kijkt eerst de kat aan de boom, daarna zeer aanwezig
...heeft moeite met stilzitten
...wordt makkelijk afgeleid
...speelt graag met blokken, k'nex, Lego
...volgt moeilijk instructies op
Wilt u zeker weten of uw kind beelddenker is? Maak een afspraak voor een intake onderzoek en/of een screening (een screening alleen geeft een indicatie, maar geen zekerheid).
Oorzaak
Baby's worden als beelddenker geboren. Je hebt immers niks anders kan gebeurtenissen en beelden om je heen, praten kun je nog niet. Met de leeftijd komt de taal er steeds meer bij. Sommige kinderen blijven echter in beelden denken. Oorzaak kan liggen in de genen, gehoor en de ogen.
Genen
Vaak herkennen ouders zich in kinderen en hoor je in de praktijk ook vaak: "Maar dan ben ik ook een beelddenker!" De wijze van informatieverwerking kan al vastliggen in de genen. Echter gebeurt dit maar in 10% van de gevallen. Je bent dan een echte beelddenker.

Gehoor en ogen
Wanneer een kind problemen heeft met het gehoor of de ogen, kan het zijn dat de taaldenkontwikkeling niet soepel verloopt. Het kind kan niet goed horen en de taal komt slecht op gang of heeft een oogsamenwerkingsprobleem zoals Fixatie Disparatie waardoor lezen veel moeite kost, er geen woordbeeld opgeslagen wordt met allerlei gevolgen die daaraan vast zitten. 

Beelddenker, en nu?
Wanneer u denkt dat uw kind beelddenker is en u wilt dat uw kind daar begeleiding in krijgt, biedt Eigenwijz 4uit! trainingen aan. Klik hier om deze trainingen te bekijken. Maar wat kunt u, de leerkracht of uw kind zelf doen?

Tips voor ouders

*Biedt structuur om het kind te helpen in zijn chaotische wereld
*Help het kind zijn eigen leerstijl te ontwikkelen
*Heb geduld
*Wees concreet, maar corrigeer liefdevol
*Korte gestructureerde opdrachten geven
*Leg uit waarom zaken zo moeten/gaan
*Gebruik het goede oplossend vermogen van uw kind en help hem daarbij.

Tips voor kinderen

*Gebruik kleuren (markeerstift) bij het leren
*Herhaal je leestof vaak
*Gebruik zelfbedachte ezelsbruggetjes
*Zoek in de klas een plek waar je niet gestoord wordt
*Rust, ritme en regelmaat zijn belangrijk voor je
*Kijk naar de dingen die je goed kan en gebruik die
*Maak een planning
*Maak een mindmap  

Tips voor leerkrachten

*Biedt nieuwe leerstof aan a.d.h.v. het eindresultaat
*Leg ontdekkend uit
*Ga opzoek naar succeservaringen
*Weektaak is teveel! Geef korte gestructureerde opdrachten
*Laat de leerling u aankijken tijdens de instructie
*Laat de leerling overeenkomsten zoeken i.p.v verschillen
*Zet verschillende leeringangen in
*Zet kwaliteiten in om zwaktes te compenseren 

Wilt u meer lezen over beelddenken? Deze boeken zult u intressant vinden!
Denken in beelden van Tineke Verdoes - Intressant voor kinderen die zelfstandig kunnen lezen
Boeken van Anneke Bezem

De resultaten laten zien dat... 

  1. ... Kinderen vooruit gaan in hun resultaten op school 
  2. ... Zich zelfverzekerder gaan voelen
  3. ... Opener worden
  4. ... Zich beter kunnen concentreren
  5. ... Beter kunnen samenwerken
  6. ... Plezier hebben!

DEEL DEZE PAGINA!

VOLG ONS!

Contact

Vletstraat 10c
8937AV Leeuwarden
Email: info@eigenwijz4uit.nl
Telefoon 0650234811

Overige info

KVK nummer: 64005887
BTW nummer: 198203974B01
IBAN: NL87 INGB 0006919307