how to develop your own website

De resultaten laten zien dat... 

Privacy verklaring

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als uw begeleider, een dossier aanleg.  Uw dossier bevat aantekeningen over het traject en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en sessies. 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
o zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens
o ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
o Als uw begeleider heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
o Om school en leerkracht te informeren, bijvoorbeeld de voortgang van de begeleiding en als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
o Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
o Voor geanonimiseerd gebruik tijdens opleidingen

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de begeleidingsovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Gebruik van gegevens
Voor de factuur noteer ik de volgende gegevens:
o Uw naam, adres en woonplaats
o uw geboortedatum
o de datum van de sessies
o een korte omschrijving van de sessies
o de kosten van het consult