how to create your own web page

De resultaten laten zien dat... 

Remedial Teaching

Remedial teaching is letterlijk gezien een leerkracht die verbetert. Wanneer uw kind moeite heeft met bepaalde vaardigheden op school, kan remedial teaching uitkomst bieden. Tijdens de remedial teaching werken we samen met uw zoon of dochter aan datgeen waar uw kind moeite mee heeft. Dit gebeurt aan de hand van remediërende middelen en methodes. De hele begeleiding wordt afgestemd op de behoeften van uw kind. Op deze wijze werken we niet alleen aan het verkleinen van een eventuele achterstand, maar ook aan vaardigheden en faalangst reductie om een stijgende lijn te kunnen voortzetten. Na een oriënterend onderzoek wordt er een plan opgesteld die de basis vormt voor het begeleidingstraject. Na elke sessie zal uiteraard met u besproken worden wat er is gedaan en welke oefeningen thuis gedaan kunnen worden om de begeleiding zo effectief mogelijk te maken. Het aantal sessies worden bepaald in overeenstemming met u. Regelmatig zullen we een gesprek voeren over de resultaten van het traject, zodat u nauw betrokken blijft bij uw kind.
Een mogelijkheid bij de Remedial Teaching is ook een combinatie maken van begeleiding bij:
•Rekenen, taal en andere schoolse vaardigheden
Beeld en Brein® methode
Oogtraining
•Faalangst reductie
Into Bounce®
Op deze wijze bereiken we het optimale resultaat, omdat we naast de achterstand ook het basisprobleem aanpakken en het zelfvertrouwen vergroten.

De resultaten laten zien dat... 

  1. ... Kinderen vooruit gaan in hun resultaten op school 
  2. ... Zich zelfverzekerder gaan voelen
  3. ... Opener worden
  4. ... Zich beter kunnen concentreren
  5. ... Beter kunnen samenwerken
  6. ... Plezier hebben!

VOLG ONS!

Contact

Vletstraat 10c
8937AV Leeuwarden
Email: info@eigenwijz4uit.nl
Telefoon 0650234811

Overige info

KVK nummer: 64005887
BTW nummer: 198203974B01
IBAN: NL87 INGB 0006919307